Zvonimir Tanocki - freelance photographer

Zvonimir Tanocki je jedan od malobrojnih fotografa koji sve svoje umjetničke misli uspijeva izreći isključivo kroz medij fotografije i koji se oslanja na tradicionalna znanja i vještine elementarnog fotografskog umijeća. Tijekom 40 godina svog fotografskog rada stvorio je bogati dokumentarij, kojeg možemo smatrati vizualnim memoarima njegovog života ali i sintezom socijalnih promjena jednog prostora i protoka vremena. U njegovom radu anticipirani su svi aspekti dokumentarnog pristupa fotografiji a odmjerenost kompozicije, sugestivnost osvjetljenja i spontanost trenutka, koji uspijeva zabilježiti objektivom, odaju umjetničku sklonost komponiranju. Dokumentarnost njegovih fotografija ne temelji se na senzacionalnosti već na egzistenciji svijeta, koja se izražava kroz svakodnevne događaje, jer se usmjerava dokumentiranju običnog života. Baš taj spontani i intuitivni pristup daje njegovoj fotografiji jedinstveni kadar koji se ne može postići planiranjem i namještanjem. Njegove fotografije odražavaju bressonovski duh odlučujućeg trenutka koji je za dobru fotografiju nezaobilazan. Snažan instinkt za hvatanjem spontane geste i njeno oblikovanje bez umjetnog manipuliranja daje nam osjećaj da je pred nama istinski nepatvoreni život.

Lana Skender

Rođen 1960. u Vinkovcima. Formalno fotografsko obrazovanje završava u Osijeku. Danas radi kao profesionalni slobodni umjetnik-fotograf. Izlagao je na oko 300 grupnih i 50 samostalnih izložbi Autor je i koautor većeg broja monografija. Ilustrirao je svojim fotografijama trajne postave muzeja, poslovne i javne prostore, sajmove, naslovnice raznih magazina…U autorskoj fotografiji izlaže u više tema: portret, krajolik, akt, arhitektura, konceptualna fotografija, industrijska baština, dokumentarna (socijalne teme, life, rat i poplava), putopisna idr.

 

Shopping Cart